Älgjägarfolkets viste

Upplev historia i Älgjägarfolkets viste utanför Svansele.
2 km uppströms från Svansele ligger denna forntidsby där du kan få en inblick i hur människor kan ha levat för cirka 5000 år sedan och framåt.

Älgjägarfolkets viste är Västerbottens första fornby, belägen vid Skellefteälvens norra strand några kilometer utanför Svansele. Här skildras autentisk stenåldersmiljö och möjligheter ges att uppleva historiens stillhet. På marker som trampats av folk för tusentals år sedan, har ett viste återskapats med känsla och respekt för de människor som levde under i våra ögon ytterst primitiva förhållanden. Upplev forntiden med alla sinnen, möt det förflutna och dig själv vid Älgjägarfolkets viste i Svansele.

Den bild av stenåldern som möter besökarna vid Älgjägarfolkets viste bygger så långt det är möjligt på arkeologiska fynd, men för att sätta kött på de forntida benen används också sannolikheter, gissningar och antaganden baserade på jämförelser med folkslag som levat med stenåldersteknologi in i modern tid.

På området visas ett antal byggnader och redskap så som arkeologer tror att de såg ut.

Kika in på hemsidan för mer information.
www.algjagarfolket.se