För mer information om Storälgen Stoorn så gå in på Stoorns hemsida och läs mer.

Thorbjörn, som kom med iden om en jätteälg redan på 90 talet, säger att nu är den aktuellare än någonsin.
Stötta stoorn, besök www.stoorn.se