Flottningen

I Flottningen har vi en stor variation uppstoppade alster och även några olika arter levande fiskar som mår gott i vår miniatyr av Skellefteå-älven. Förutom fiskarna och de uppstoppade djuren har vi här en genuin flottarbåt samt de verktyg som användes vid flottningen, kolmileriet och tjärproduktionen. På väggarna finns även några gamla bilder som visar det slitsamma arbetet.

Skellefteåälven bjuder på ett väldigt bra fiske med många arter och stora exemplar av t.ex. gäddor. Årligen fångas gäddor över 10kg.