Våren

Svansele Dammängar är ett naturreservat ca 4 km utanför Svansele. Förr i tiden handslogs 95 hektar gräs med lie och lades in i 150 lador. 1825 uppfann bönderna en teknik för att dämma området och använda isen samt vattnet till bevattning, gödsling och städning av området.

Detta rum visar en bit av dammängarna samt de djur som finns i området under våren, framför allt den stora variation fåglar som det vackra landskapet bjuder på. Många är flyttfåglar som bara stannar några veckor men däggdjuren och fiskarna finns här året runt. Längs en av väggarna porlar en miniatyr av Petikån, den å som med sina fiskstinna krokar flödar genom naturreservatet.