Vinterland

Vinterlandet framhäver våra djur i en vackert vit miljö och vinterkylan känns påtaglig året om tack vare ett kraftfullt kylaggregat som sänker temperaturen rejält. Till och med mitt i sommaren kan temperaturen hållas nollgradig. Värmen som dras ur luften skickas in i nästa rum Sommarland och ger en härlig varm atmosfär.

Just i vinterrummet huserar många ugglor, från den lilla sparvugglan till vår stora berguv. Även rådjur, räv, lavskrika och många fler djur finns att betrakta. Till och med den relativt sällsynta mårdhunden.